Histoire

 201807 15 Op een zomer ochtend 04 geschiedenis

Tijdens een bezoek aan het kasteel van Modave ontdekten we een kaart uit 1775 waarop vooral kastelen en kerken stonden. En ineens zagen we dat het hoofdhuis van onze boerderij er óók op stond. Bizar, want er stond geen enkel ander gewoon huis of boerderij op ... Navraag bij de historicus in het kasteel leert ons dat er al op 7 augustus 1675 al sprake is van dit gebouw, toen genaamd "aux béguinnes" (de dubbele n is geen typefout, zo staat het letterlijk). M.a.w. 350 jaar geleden was hier een klein begijnhof. 100 jaar later, in 1777, werd de streek via de Ferraris landkaarten in kaart gebracht. Ook hierop is onze boerderij duidelijk te zien.

Lange tijd was onze boerderij eigendom van (de erfgenamen van) het kasteel en werd de boerderij verpacht. Pas in 1980 is deze verkocht aan zelfstandige boeren. En nu hebben wij deze boerderij gekocht.

Als de muren konden spreken, zouden ze heel wat te vertellen hebben. We zien dat er in de loop der jaren heel wat aanpassingen zijn gedaan. Gebouwen zijn erbij gekomen, we zien resten van verwoestingen door brand, daken zijn verhoogd, indelingen zijn van functie veranderd, ...
Toen wij de huidige keuken hebben gerenoveerd, vonden we achter de deurstijl een houten plank met een opschrift van de schrijnwerker : "fait le 8 mars 1863" Het is maar een stukje hout, maar het voelde aan als een kleine schat. Op dat moment was een grondige renovatie dus aan zijn afwerking toe. De naam van de brave man staat er ook op, maar dat kunnen we jammer genoeg niet lezen.

De hoeve is geregistreerd, gelukkig niet geklasseerd, en staat dus in "Le patrimoine monumental Wallonie". Dit houdt in dat we bepaalde zaken in de originele staat moeten behouden. Gelukkig dachten wij er net hetzelfde over.
Het voordeel van "slechts" geregistreerd te zijn, is dat niet het hele gebouw beschermd is. Hierdoor hebben we de toestemming gekregen om te verbouwen tot wat het nu geworden is. Met respect voor het verleden natuurlijk.

De Condroz

De Condroz is een streek aan de grens van de Ardennen die zich in de vorm van een smalle band uitstrekt over de provincies Luik, Namen en Henegouwen. Ze bestaat uit golvende heuvels, 200 tot 300 meter hoog, waarop bossen afwisselen met landbouwgronden en weiden.

De naam is afgeleid van de volksstam van de ‘Condrusi’ die ten tijde van de Romeinse invasie deze streek bewoonde.

 • Click to enlarge image 01 1775 Kaart in kasteel Modave 02.JPG Détail de la carte de 1775 qui est exposée dans le château de Modave.
 • Click to enlarge image 02 1910 Moule de beurre 01.JPG Authentique moule à beurre en bois de 1910. Reconnaissez-vous l'ancien nom de notre ferme en image miroir?
 • Click to enlarge image 03 Hoofdhuis in zandsteen Pierre davoine.jpg La maison principale a été construite en grès local « Pierre d'Avoine », pour lequel cette région est connue.
 • Click to enlarge image 04 201607 19 Oude hoofding aan stallen DSC_0176.JPG Panonceau comme porte linteau de la porte. Où cela aurait-il été avant … Ceci est classé dans le "patrimoine wallone"
 • Click to enlarge image 05 Stallen aan binnenkoer midden 01.JPG Les écuries de l'autre côté de la maison principale, situation à l'achat en 2009
 • Click to enlarge image 06 1946 ongeveer fam. Lepice Chantraine 01.jpg Photo vers 1946 de la famille Lepièce-Chantraine. Nous avons reçu cette photo de la petite fille dans l'image.
 • Click to enlarge image 07 1952 ongeveer Henry Fastr 01.jpg Nous avons cette photo d’environ 1952 de Henry Fastré, l’homme qui est photographié ici.
 • Click to enlarge image 08 1952 ongeveer Henry Fastr 02.jpg Nous avons reçu cette photo d'environ 1952 de René Fastré, l'homme sur la photo ici. La porte à gauche était la « plus petite chambre », maintenant il y a des arbres de saule (et parking).
 • Click to enlarge image 09 Woonhuis koten 05.JPG Situation avec achat en 2009. Nous avons pu démolir les étables à cochons entre la maison principale et la grange. Voici maintenant notre espace de vie dans la construction à ossature bois.
 • Click to enlarge image 10 Schuur linker poort 02.JPG La porte de la grange, situation à notre achat en 2009.
 • Click to enlarge image 11 1777 Ferrariskaart Vierset.jpg Carte de Ferrari de 1777 de Vierset. Les blocs les plus de bas à gauche est notre ferme.
 • Click to enlarge image 12 201807 31 Stro binnenhalen.JPG A l'époque, notre ferme était une métairie de ce château (à 600 mètres). Maintenant, nous ne fabriquons que les ballots de paille dont nous avons besoin pour nos chevaux.
 • Click to enlarge image 13 Vierset faade de la Cooprative.jpg Vierset façade de la coöpérative.
 • Click to enlarge image 14 Vierset-Barse - carte dune centaine danne 03.jpg Carte postale d'il y a environ 100 ans. Avec les salutations de Vierset-Barse.
 •